WAT DOEN BIJ MEDISCHE PROBLEMEN TIJDENS PERIODES DAT PRAKTIJK GESLOTEN IS:


Het is zo dat veel huisartsen(praktijken) op hun limiet werken, door drukte van voorbije jaren met de corona-pandemie en door  toenemend tekort aan huisartsen.

Om die reden is het NIET meer mogelijk een huisarts(praktijk) te vinden die kan instaan voor de continuiteit van medische zorgen.


Daarom:

  • Indien u een medisch probleem heeft tijdens een periode dat de praktijk gesloten is: kan u zich wenden tot een huisarts(praktijk) in de buurt en vragen of u daar terecht kunt.

  • Indien dit (om hogervermelde reden) niet mogelijk is: kan u -zeker bij medische problemen met dringend of ernstig karakter- beroep doen op de spoedopname van een ziekenhuis.

  • Tijdens weekavonden en -nachten, vanaf 19u tot 8u, is er steeds een huisarts verantwoordelijk voor de huisartsen-weekavondwachtdienst, 03 707 06 22.

  • Tijdens het weekend ( vanaf vrijdag 19u tot maandag 8u ) kan u zich richten tot de huisartsenwachtpost, 03 361 0 361.

  • Bij ZEER ERNSTIGE of LEVENSBEDREIGENDE medische problemen kan u altijd terecht op het telefoonnummer 112.


Door gebruik te maken van diensten van de praktijk is de patiënt eraan gehouden op de hoogte te zijn van alle werkingsregels en afspraken die gelden binnen de praktijk en verklaart de patiënt zich akkoord met het aanvaarden en/of naleven van deze regels en afspraken. De meeste van deze regels en afspraken kan u lezen op deze website. Dokter De Somviele verbindt er zich NIET toe dat de inhoud te lezen op de website volledig is en foutloos is. De website is enkel bedoeld als informeel informatiekanaal, om op eenvoudige en snelle manier informatie betreffende de werking van de praktijk bekend te maken aan de patiënten van de praktijk. Indien u twijfelt aan bepaalde zaken die te lezen zijn op de website, indien u vragen hebt over de werkingsregels en afspraken binnen de praktijk, gelieve dan contact op te nemen met de verantwoordelijke zelf, namelijk Dokter De Somviele. In dit geval dient u zich te informeren bij dokter De Somviele voordat u beroep doet op diensten van de praktijk.                                                                                                                                                                                                          Dokter Peter De Somviele.