Om de praktijk te vinden, best eerst naar kerk Meerdonk rijden (Meerdonkdorp)
vanaf de kerk:100 meter nog.
dijk oprijden, derde huis OP de dijk.

Best GPS instellen op kerk Meerdonk, anders stuurt de GPS u misschien langs de polderwegen. Vanaf kerk instellen op Dijkstraat (3 of 5, 3a kent GPS niet).