MEDISCHE HANDELINGEN VIA TELEFOON OF OP¨ANDERE MANIEREN OP AFSTAND:


Op enkele uitzonderingen na, is het niet langer gebruikelijk om medicatievoorschriften en kleinere medische problemen telefonisch te regelen!!!

Patiënten moeten hiervoor op raadpleging komen, tenzij anders afgesproken met de dokter zelf.MEDISCHE HANDELINGEN MET VERANTWOORDELIJKHEID:


Bij het verrichten van ALLE medische handelingen ( = zowel fysieke als intellectuele handelingen), waaraan verantwoordelijkheid voor de arts is verbonden, ook bij handelingen die op afstand gebeuren, bijvoorbeeld telefonisch of tele-consultatie,... is het toegestaan én gebruikelijk dat door de verantwoordelijke arts ereloon wordt gevraagd.

Een deel van het ereloon kan de arts via de mutualiteit bekomen, maar het overige deel

het REMGELD, is ten laste van de patiënt.

DUS: bij medische handelingen op afstand (zoals telefonisch advies of voorschrift aangevraagd via de telefoon) mag de arts aan de patiënt REMGELD vragen.

Vereffenen van het verschuldigde REMGELD kan op het moment van de handeling gebeuren mbv. een elektronische link voor Payconiq, via overschrijving; of de arts kan ook tijdens een fysieke raadpleging achteraf, vragen om dit REMGELD te verreffenen.Voor ieders comfort (zowel patiënt, als dokter):


Indien mogelijk gelieve voor kleinere niet-dringende zaken

(medicatievoorschriften, andere herhalingsvoorschriften, kleine medische problemen)

uw afspraak in te plannen op maandag- of donderdagnamiddag of op vrijdagvoormiddag.

Door de aanwezigheid van de verpleegkundige, verlopen de raadplegingen op deze dagen vlotter.
AFSPRAAK MAKEN / (DRINGEND) HUISBEZOEK AANVRAGEN:

OFWEL ONLINE VIA WEBSITE / APP / SMARTPHONE...

OFWEL TELEFONISCH IN OVERLEG MET DE DOKTER (TIJDENS EEN BELMOMENT)

TELEFONISCH enkel op nummer:  0475 49 24 06  (*)  


(*) OP GEEN ENKELE ANDERE MANIER:     

COMMUNICATIE VIA E-MAIL, SMS, WHATSAPP, SIILO,... OF OP WELKE MANIER OOK, INDIEN AFWIJKEND VAN DE HIERBOVEN VERMELDDE MANIEREN (in het vet gedrukt, onder paragraaf 'afspraak maken'), IS OM MEDICO-LEGALE REDENEN NIET-BINDEND VOOR DE ARTS; DE ARTS / DE PRAKTIJK KAN NIET GARANDEREN DAT ER GEVOLG ZAL WORDEN GEGEVEN AAN DEZE COMMUNICATIE!

Zaken die NIET-dringend zijn en minder belangrijk, kunnen eventueel wel via whatsapp worden meegedeeld, met een tekstbericht / indien zinvol geïllustreerd met foto's; maar deze berichten zijn niet-bindend voor de arts en op de verantwoordelijkheid van de patiënt zelf.

Telefoon- of videogesprekken via whatsapp worden NIET aangenomen!!!


DOKTER   PETER DE SOMVIELE                        0475 49 24 06

DIETISTE  FLORIEN DE VOS                               0498 53 48 45
                                                                  
eb.3erbiliuqe@neirolf

                                                                                                                                                     http://www.equilibre3.be

VERPLEEGKUNDIGE  CHARLOTTE LICHTERT

aanwezig op: maandag- en donderdagnamiddag

en op vrijdagvoormiddag
BELMOMENTEN:


Alle werkdagen        ’s morgens     van 08u30 tot 09u

                                 ’s middags     van 12u30 tot 13u

                                 ’s avonds       van 18u30 tot 19u


Belmoment 's morgens enkel om afspraken te maken, geen bespreking van uitslagen,...

Buiten de belmomenten: worden uitsluitend zaken afgehandeld die een dringend karakter hebben, andere zaken worden naar de belmomenten verwezen.
WANNEER HUISBEZOEK?
   

  • UITSLUITEND ALS:  uw medische toestand in die mate ernstig is dat een huisbezoek verantwoord is, of als verplaatsing gezondheidsrisico's met zich meebrengt.

  • EN ALS:  u op geen enkele manier (oa: fiets, bus, taxi, buren, kinderen, ouders, vrienden,...) zelf naar de praktijk kunt komen of kan gebracht worden!
    De huisarts is niet verantwoordelijk om het veplaatsingsprobleem van de patient op te lossen, dat is de verantwoordelijkheid van de patient zelf of van zijn/haar omgeving; tenzij het verplaatsen van de patient een gezondheidsrisico inhoudt!

  • Een huisbezoek wordt niet gegarandeerd op de dag van aanvraag uitgevoerd.

  • Bovenstaande geldt niet voor huisbezoeken om reden van dringende en/of ernstige medische problemen


LET OP!!!:
HUISBEZOEKEN DIE ONRECHTMATIG WORDEN AANGEVRAAGD (= buiten de voorwaarden zoals hierboven beschreven) VALLEN BUITEN DE CONVENTIE EN GEVEN RECHT TOT EEN ERELOON DAT NIET GEBONDEN IS AAN DE CONVENTIE:

U zal meer moeten betalen dan de conventie-prijs, omdat de reden voor het huisbezoek niet voldoet aan de voorwaarden die een huisbezoek verantwoorden;
In dat geval worden er verplaatsingskosten aangerekend a rato van 0,5 euro per kilometer van de praktijk tot uw woonplaats, voor heen- en terugweg;

Het ereloon dat u moet betalen zal meer zijn dan de conventie-prijs, (de mutualiteit zal enkel het bedrag vergoeden van het conventie-tarief), de meerprijs is voor uw eigen rekening; het tarief zal afhangen van het tijdstip van de dag (dag, avond, nacht) en van de duurtijd van het huisbezoek.


Door gebruik te maken van diensten van de praktijk is de patiënt eraan gehouden op de hoogte te zijn van alle werkingsregels en afspraken die gelden binnen de praktijk en verklaart de patiënt zich akkoord met het aanvaarden en/of naleven van deze regels en afspraken. De meeste van deze regels en afspraken kan u lezen op deze website. Dokter De Somviele verbindt er zich NIET toe dat de inhoud te lezen op de website volledig is en foutloos is. De website is enkel bedoeld als informeel informatiekanaal, om op eenvoudige en snelle manier informatie betreffende de werking van de praktijk bekend te maken aan de patiënten van de praktijk. Indien u twijfelt aan bepaalde zaken die te lezen zijn op de website, indien u vragen hebt over de werkingsregels en afspraken binnen de praktijk, gelieve dan contact op te nemen met de verantwoordelijke zelf, namelijk Dokter De Somviele. In dit geval dient u zich te informeren bij dokter De Somviele voordat u beroep doet op diensten van de praktijk.                                                                                                                                                                                                           Dokter Peter De Somviele.