Raadpleging

Dr. De Somviele Peter


VoormiddagNamiddagAvond
Maandagenkel na afspraakenkel na afspraakhuisartsen wachtdienst 03 70 70 622
Dinsdagenkel na afspraakenkel na afspraakenkel na afspraak
of huisartsen wachtdienst 03 70 70 622
Woensdagenkel na afspraakenkel na afspraakenkel na afspraak
of huisartsen wachtdienst 03 70 70 622
Donderdagenkel na afspraakenkel na afspraakenkel na afspraak
of huisartsen wachtdienst 03 70 70 622
Vrijdagenkel na afspraakenkel na afspraakenkel na afspraak
of huisartsenwachtpost 03 361 0 361
Zaterdag
huisartsenwachtpost 03 361 0 361
Zondag
huisartsenwachtpost 03 361 0 361