Dijkstraat 3A ( óp de dijk )
9170 Meerdonk

GSM: 0475 49 24 06 (tijdens de belmomenten, tenzij dringend)


e-mailverkeer wordt NIET door Huisartspraktijk De Somviele gebruikt als een communicatiekanaal!!!

  • u zal om die reden nergens op de website of op briefwisseling het e-mailadres terugvinden van dr. De Somviele.
  • indien u toch over het e-mailadres beschikt, mag u dat enkel gebruiken voor louter informatieve redenen, om een document door te sturen, om een niet medisch-belangrijke inlichting te vragen,...
  • e-mail mag NOOIT gebruikt worden om: een dringend huisbezoek aan te vragen, om een dringend medisch probleem te melden, om een afspraak aan te vragen,...
  • Dokter De Somviele kan NIET garanderen dat e-mails binnen een aanvaardbare tijdspanne opgemerkt en gelezen worden.Website PRAKTIJK: http://www.dokterdesomviele.be


Website EQUILIBRE3 of EQ3: http://www.equilibre3.be