Vanaf 28 februari '22 komt Charlotte in de praktijk meehelpen. Charlotte is verpleegkundige.

Zij zal een vaste waarde worden in de praktijk

en een aanspreekpunt, voor tal van medisch-gerelateerde zaken die niet noodzakelijk door de dokter zelf hoeven te gebeuren.

Alles gebeurt uiteraard in samenspraak en met steeds dokter De Somviele als eindverantwoordelijke.