WAT DOEN BIJ MEDISCHE PROBLEMEN TIJDENS PERIODES DAT PRAKTIJK GESLOTEN IS:


Het is zo dat veel huisartsen(praktijken) op hun limiet werken, door drukte van voorbije jaren met de corona-pandemie en door  toenemend tekort aan huisartsen.

Om die reden is het NIET meer mogelijk een huisarts(praktijk) te vinden die kan instaan voor de continuiteit van medische zorgen.


Daarom:

  • Indien u een medisch probleem heeft tijdens een periode dat de praktijk gesloten is: kan u zich wenden tot een huisarts(praktijk) in de buurt en vragen of u daar terecht kunt.

  • Indien dit (om hogervermelde reden) niet mogelijk is: kan u -zeker bij medische problemen met dringend of ernstig karakter- beroep doen op de spoedopname van een ziekenhuis.

  • Tijdens weekavonden en -nachten, vanaf 19u tot 8u, is er steeds een huisarts verantwoordelijk voor de huisartsen-weekavondwachtdienst, 03 707 06 22.

  • Tijdens het weekend ( vanaf vrijdag 19u tot maandag 8u ) kan u zich richten tot de huisartsenwachtpost, 03 361 0 361.

  • Bij ZEER ERNSTIGE of LEVENSBEDREIGENDE medische problemen kan u altijd terecht op het telefoonnummer 112.