Mogelijkheid om OP AFSTAND (via telefoon, via e-mail, via whatsapp,...) :

  • VOORSCHRIJVEN VAN MEDICATIE,
  • VERRICHTEN VAN MEDISCHE RAADPLEGING,
  • BESPREKEN VAN RESULTATEN VAN ONDERZOEKEN,
  • ...

Deze mogelijkheid was een tijdelijke maatregel, door de overheid toegestaan wegens moeilijkheden door de coronacrisis, en is sinds 1 augustus 2022 DRASTISCH TERUGGESCHROEFD!


om bovenstaande redenen is het voortaan niet langer mogelijk om medicatievoorschriften of kleinere medische problemen op afstand te regelen.

Met als gevolg dat patiënten terug moeten langskomen op raadpleging!!!


Om het zowel voor patiënt als voor arts zo vlot mogelijk te laten verlopen in deze drukke tijden, is het advies:

voor kleinere zaken (zoals medicatievernieuwing, kleine niet-dringende medische problemen) zo mogelijk op maandag- en donderdagnamiddag een afspraak maken

op die momenten is de verpleegkundige aanwezig en verloopt de raadpleging vlotter.
EEN AFSPRAAK MAKEN?


OFWEL ONLINE VIA WEBSITE / APP /...

OFWEL TELEFONISCH IN OVERLEG MET DE DOKTER (TIJDENS EEN BELMOMENT)

TELEFONISCH UITSLUITEND VIA:  0475 49 24 06          


COMMUNICATIE VIA E-MAIL, VIA SMS, VIA WHATSAPP, VIA SIILO,... OF OP WELKE ANDERE MANIER OOK, AFWIJKEND VAN DE HIERBOVEN IN HET VET VERMELDDE MANIEREN, IS OM MEDICO-LEGALE REDEN NIET-BINDEND EN ER ZAL MOGELIJKERWIJS GEEN GEVOLG AAN WORDEN GEGEVEN.

Niet-dringende zaken van minder belang kunnen eventueel via whatsapp worden doorgegeven, met een tekstbericht / zo gewenst geillustreerd met foto's, maar zoals hierboven vermeld zijn deze berichten niet-bindend voor de arts.

Een telefoon- of videogesprek via whatsapp wordt NIET aangenomen!!!

DOKTER   PETER DE SOMVIELE                        0475 49 24 06

DIETISTE  FLORIEN DE VOS                               0498 53 48 45
                                                                  
eb.3erbiliuqe@neirolf

                                                                                                                                                     http://www.equilibre3.be

VERPLEEGKUNDIGE  CHARLOTTE LICHTERT

aanwezig op maandag- en donderdagnamiddagBELMOMENTEN:

Alle werkdagen        ’s morgens     van 08u30 tot 09u

                                 ’s middags     van 12u30 tot 13u

                                 ’s avonds       van 18u30 tot 19u


's Morgens enkel voor afspraak te maken, geen bespreking van uitslagen,...

Buiten de belmomenten: worden uitsluitend zaken afgehandeld die een dringend karakter hebben, andere zaken worden naar de belmomenten verwezen.OPNIEUW VRIJE TOEGANG, DEUR BLIJFT OPEN!

LIEFST AANBELLEN om aanwezigheid kenbaar te maken

EN BUITEN (op de bank bij goed weer of in de wagen als mogelijk) UW BEURT AFWACHTEN

U KOMT AAN DE BEURT VOLGENS DE VOLGORDE VAN  AFSPRAKEN ZOALS IN DE AGENDA,
ONAFHANKELIJK OF U BUITEN DAN WEL BINNEN WACHT!!!!WANNEER HUISBEZOEK?
   

  • UITSLUITEND ALS:  uw medische toestand in die mate ernstig is dat een huisbezoek verantwoord is, of als verplaatsing gezondheidsrisico's met zich meebrengt.

  • EN ALS:  u op geen enkele manier (oa: fiets, bus, taxi, buren, kinderen, ouders, vrienden,...) zelf naar de praktijk kunt komen of kan gebracht worden!
    De huisarts is niet verantwoordelijk om het veplaatsingsprobleem van de patient op te lossen, dat is de verantwoordelijkheid van de patient zelf of van zijn/haar omgeving; tenzij het verplaatsen van de patient een gezondheidsrisico inhoudt!

  • Een huisbezoek wordt niet gegarandeerd op de dag van aanvraag uitgevoerd.

  • Bovenstaande geldt niet voor huisbezoeken om reden van dringende en/of ernstige medische problemen


LET OP!!!:
HUISBEZOEKEN DIE ONRECHTMATIG WORDEN AANGEVRAAGD (= buiten de voorwaarden zoals hierboven beschreven) VALLEN BUITEN DE CONVENTIE EN GEVEN RECHT TOT EEN ERELOON DAT NIET GEBONDEN IS AAN DE CONVENTIE:

U zal meer moeten betalen dan de conventie-prijs, omdat de reden voor het huisbezoek niet voldoet aan de voorwaarden die een huisbezoek verantwoorden;
In dat geval worden er verplaatsingskosten aangerekend a rato van 0,5 euro per kilometer van de praktijk tot uw woonplaats, voor heen- en terugweg;

Het ereloon dat u moet betalen zal meer zijn dan de conventie-prijs, (de mutualiteit zal enkel het bedrag vergoeden van het conventie-tarief), de meerprijs is voor uw eigen rekening; het tarief zal afhangen van het tijdstip van de dag (dag, avond, nacht) en van de duurtijd van het huisbezoek.


Door gebruik te maken van de diensten van de praktijk is de patient eraan gehouden op de hoogte te zijn van de regels die gelden binnen de praktijk en terug te vinden zijn op deze website, en verklaart de patient zich akkoord met het toepassen van deze regels.


Voor EQ3-DIEET:


Equilibre3 (EQ3) dieetprogramma volledig beschikbaar:


De diëtiste Florien doet raadplegingen in de praktijk

U kan ook terecht bij dr. De Somviele voor EQ3


http://www.equilibre3.be


Wij proberen om de raadpleging in de praktijk 100% corona-veilig te laten verlopen.