(U kunt nummer 03 80 3 80 52 gebruiken, en in het keuzemenu keuzenummer 2 selecteren. U wordt dan rechtstreeks met de dokter verbonden: MAAR is omslachtige systeem!!!)

SOMMIGEN HEBBEN HET INTUSSEN ZELF AL ONTDEKT: SEDERT BEGIN SEPT 2021 IS HET TELEFOONNUMMER 038038052 NIET MEER IN GEBRUIK.

DE BEDOELING VAN DIT NUMMER WAS INBELLEN IN HET AGENDASYSTEEM VOOR EEN AFSPRAAK, MAAR DIT WAS OMSLACHTIG EN LEIDDE HEEL VAAK TOT MISVERSTANDEN....

ALLE AFSPRAKEN WORDEN OFWEL ONLINE GEMAAKT VIA DE WEBSITE / APP /...

OF IN ANDERE GEVAL TELEFONISCH IN OVERLEG MET DE DOKTER (TIJDENS DE BELMOMENTEN)

ALLE (TELEFONISCHE) COMMUNICATIE VERLOOPT VIA  0475 49 24 06.


Indien u de dokter persoonlijk wenst te spreken, belt u -tijdens de belmomenten- 

0475 49 24 06.BELMOMENTEN?


  • VOOR BELANGRIJKE, MAAR NIET-DRINGENDE ZAKEN, BELT U UITSLUITEND TIJDENS BELMOMENTEN!!!

  • BUITEN BELMOMENTEN BELT U UITSLUITEND VOOR DRINGENDE ZAKEN OF OMDAT HET ZO AFGESPROKEN IS.

  • BELMOMENT 'S MORGENS IS ALLEEN BEDOELD VOOR MAKEN VAN AFSPRAKEN, NIET VOOR OPVRAGEN VAN RESULTATEN OF VERSLAGEN.

    • BELMOMENT 'S MORGENS: van 8u30 tot 9u ( nadat de kinderen naar school zijn gebracht ) 

    • BELMOMENT 'S MIDDAGS: van 12u30 tot 13u ( een halfuurtje voor het middagnieuws )

    • BELMOMENT 'S AVONDS: van 18u30 tot 19u ( een halfuurtje voor het avondnieuws )


HUISBEZOEKEN


AANGEVRAAGD IN NAMIDDAG  of   'S AVONDS

ZULLEN MOGELIJKS PAS VOLGENDE WERKDAG WORDEN GEDAAN

INDIEN U HUISBEZOEK NODIG ACHT,  VRAAG TIJDIG AAN !!!

Bovenstaande niet van toepassing voor huisbezoeken om reden van ernstige en/of dringende medische problemen.

"Orandum est ut sit mens sana in corpore sano" (Juvenalis - Romeins Dichter) ... laat ons hopen op een gezonde geest in een gezond lichaam!