Lukt het u niet om afspraak te maken via computer of via telefonisch keuzemenu?

U kunt nummer 03 80 3 80 52 gebruiken, en in het keuzemenu keuzenummer 2 selecteren. U wordt dan rechtstreeks met de dokter verbonden: MAAR is omslachtige systeem!!!

Indien u de dokter persoonlijk wenst te spreken, belt u beter, tijdens de belmomenten, op nummer 0475 49 24 06.BELMOMENTEN?


  • VOOR BELANGRIJKE, MAAR NIET-DRINGENDE ZAKEN, BELT U UITSLUITEND TIJDENS BELMOMENTEN!!!

  • BUITEN BELMOMENTEN BELT U UITSLUITEND VOOR DRINGENDE ZAKEN OF OMDAT HET ZO AFGESPROKEN IS.

  • BELMOMENT 'S MORGENS IS ALLEEN BEDOELD VOOR MAKEN VAN AFSPRAKEN, NIET VOOR OPVRAGEN VAN RESULTATEN OF VERSLAGEN.

    • BELMOMENT 'S MORGENS: van 8u30 tot 9u ( nadat de kinderen naar school zijn gebracht ) 

    • BELMOMENT 'S MIDDAGS: van 12u30 tot 13u ( een halfuurtje voor het middagnieuws )

    • BELMOMENT 'S AVONDS: van 18u30 tot 19u ( een halfuurtje voor het avondnieuws )


HUISBEZOEKEN


AANGEVRAAGD IN NAMIDDAG  of   'S AVONDS

ZULLEN MOGELIJKS PAS VOLGENDE WERKDAG WORDEN GEDAAN

INDIEN U HUISBEZOEK NODIG ACHT,  VRAAG TIJDIG AAN !!!

Bovenstaande niet van toepassing voor huisbezoeken om reden van ernstige en/of dringende medische problemen.

"Orandum est ut sit mens sana in corpore sano" (Juvenalis - Romeins Dichter) ... laat ons hopen op een gezonde geest in een gezond lichaam!